Najnowsze artykuły

  test
  TestowaAukcja
  Najnowsze telewizory
  Opis nowych telewizorow
  "Bieguni" Olga Tokarczuk
  Typ aukcji : Kup tylko teraz
  Stan: Nowy
  Lokalizacja sprzedawcy: Poland
  Kończy się w: 7977lata, 1miesiąc, 15dni
  (9999-10-04 12:11)
  Opłata za transport: Darmowy
  Kup Teraz: 30.00 PLN Kup Teraz
  Poznaj sprzedawcę
  • Otrzymano opinię0razy
  • Pozytywne opinie:n/a
  • Członek od16/10/2019
  Wyświetl aktywne aukcje

  Zgłoś ten artykuł

  Treść aukcji

  Jedna z najwa??niejszych powie??ci ostatnich lat! Mistyczna, magiczna i przepe??niona specyficznym urokiem historia, która nie ma granic ani w czasie, ani w przestrzeni.

  Co wspó??cze??ni Polacy maj? wspólnego z biegunami? Wyznawcy tego prawos??awnego od??amu starowierców znani byli z tego, ??e z??o oswajali ruchem. Podró?? te?? jest ruchem i to tym najbardziej inspiruj?cym. Aby z??o nie mog??o nas dopa???, musimy zatem nieustannie by? w drodze. Dlatego te?? na kartach tej powie??ci spotkamy nomadów i koczowników, kobiety wo???ce w torebkach zapasowe szczoteczki do z?bów na wypadek nag??ej podró??y i m???czyzn, którzy potrafi? spakowa? ca??y swój dobytek w 10 minut, zawsze gotowych do drogi.

  Olga Tokarczuk zabiera nas w pasjonuj?c? wypraw? od dawnych su??ta??skich pa??aców przez siedemnastowieczne gabinety osobliwo??ci po wspó??czesne hale odlotów. Z w??a??ciw? sobie swobod? ??ongluje zarówno czasem, jak i miejscem akcji. Ta powie??? nie ma granic. Dzieje si? na ca??ym ??wiecie! Autorka zach?ca nas do tego, by??my porzucili schematy i utarte szlaki. Wtedy dopiero b?dziemy w stanie w pe??ni zrozumie? Wszech??wiat.

  "Bieguni” to jedna z najwa??niejszych polskich powie??ci ostatnich lat. Wydana w 2007 roku ksi???ka przynios??a autorce Nagrod? Literack? "Nike”. Natomiast w roku 2018 uhonorowano j? Mi?dzynarodow? Nagrod? Bookera. Zebra??a entuzjastyczne recenzje zarówno w polskiej, jak i zagranicznej prasie. Bo te?? jest to ksi???ka zadziwiaj?ca, b??yskotliwa, a co najwa??niejsze, ??wietnie napisana. Z reszt? trudno spodziewa? si? czego?? innego po tak znakomitej pisarce, jak? bez w?tpienia jest Olga Tokarczuk.

  Pisarka ta jest laureatk? wielu presti??owych nagród. Do jej najbardziej znanych dzie?? nale??? "Prawiek i inne czasy”, "Dom dzienny, dom nocny”, "Prowad?? swój p??ug przez ko??ci umar??ych” czy te?? "Ksi?gi Jakubowe”. W 2017 roku swoj? premier? mia?? ??wietnie przyj?ty film w re??yserii Agnieszki Holland i Kasi Adamik pod tytu??em "Pokot”. Jest to ekranizacja powie??ci "Prowad?? swój p??ug przez ko??ci umar??ych”.

  Dodatkowe informacje

  Państwo: KoninPoland(62-500)
  Warunki wysyłki: Kupiec opłaca koszta wysyłki, Brak wysyłki międzynarodowej

  : Bank Transfer, Cheque

  Informacje o artykule: 2019-10-16 15:44
  Aukcja zakończona: 9999-10-04 12:11
  ID aukcji: 32

  Kategoria: All > Kultura i rozrywka > Książki i komiksy > Literatura piękna